Scooter, Eu-moppe – vad är skillnaden?

Scooter, moped – EU-moppe?

“En moped är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som delas in i två klasser, moped klass I och moped klass II”, enligt Transportstyrelsens EU-anpassade regler. Vad är då en scooter? Den gängse förklaringen är att “scooter” är ett samlingsnamn på en moped eller mc med vindskydd.

En moped enligt det gamla svenska systemet, med max 50cc och maxhastighet på 30 km/h, klassas idag som en EU-moped klass II i. En moped enligt det gamla svenska systemet kan inte ändras till klass 1 det nya EU-systemet. Eftersom det äldre systemet också delade in mopeder i två klasser uppstår lätt missförstånd. Särskilt vad gäller behörighetskraven. Men både klass I och klass II av de “gamla” mopparna klassas alltså som klass II enligt EU:s mopedsystem.

Moped klass I

En EU-godkänd moped klass I är konstruerad för att köras i högst 45 km/tim. Den ska vara registrerad.

Från och med den 1 oktober 2009 måste den som ska köra en moped klass I ha fyllt 15 år och ha ett körkort med behörigheten AM eller ett körkort med annan behörighet. Förarbevis för moped klass I som förvärvats innan gäller även i fortsättningen men ska bytas ut till ett körkort med behörighet AM. Både körkort och förarbevis kan återkallas vid trafikbrott.

Några trafikregler som gäller när du kör moped klass I:

 • Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan, annars på körbanan
 • Du får inte köra i cykelfält eller på cykelbanor
 • Du får inte köra i körfält för fordon i linjetrafik (”bussfilerna”)
 • Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled
 • Du får inte skjutsa fler passagerare än mopeden är byggd för
Krav på moped klass I
 • Körkortskrav: Ja (eller äldre förarbevis)
 • Registreringsskylt: Ja (läs mer om registreringsskylt och bevis)
 • Kontrollbesiktning: Nej
 • Fordonsskatt: Nej
 • Trafikförsäkring: Ja
 • Hastighetskrav: Konstruktiv hastighet högst 45 km / tim
 • Krav på hjälm: Ja, såvida inte fordonet har kaross
 • Passagerare: En, om det finns avsedd plats
 • Köra på cykelbana: Nej.

Moped klass II

Det finns två typer moped klass II:

 • En EU-godkänd moped konstruerad för att köras i högst 25 km/tim
 • En moped godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser konstruerad för att köras i högst 30 km/tim
 • De är inte registrerade

Från och med 1 oktober 2009 måste den som ska köra moped klass II ha fyllt 15 år och ha förarbevis för moped klass II eller ha ett körkort eller traktorkort. Förarbevis kan återkallas vid trafikbrott.

Några trafikregler som gäller när du kör moped klass II:

 • Du ska köra på cykelbanan
 • Du ska köra på vägrenen som det finns en sådan, annars på körbanan
 • Du får köra i körfältet för fordon i linjetrafik (”bussfilen”) om körfältet ligger till höger i färdriktningen
 • Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled
 • Du får inte skjutsa fler passagerare än mopeden är byggd för
Krav på moped klass II
 • Körkortskrav: Förarbevis
 • Registreringsskylt: Nej
 • Kontrollbesiktning: Nej
 • Fordonsskatt: Nej
 • Trafikförsäkring: Ja
 • Hastighetskrav: Konstruktiv hastighet högst 25 km / tim
 • Krav på hjälm: Ja, såvida inte fordonet har kaross
 • Passagerare: Om det finns avsedd plats
 • Köra på cykelbana: Ja, om det finns.

Källa: Transportstyrelsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *